Remissvar angående promemoria Ändringar i högskolelagen

8838

Högskolelagen - SFS Wiki

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens Läs mer Insamlingsstiftelsen Academic Rights Watch bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att uppmärksamma försök att inskränka lärares och forskares grundläggande rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet. Förslagen som remitterades i början av maj utgår från Styr- och resursutredningens (Strutens) betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” och är tänkta att träda i kraft 1 juli 2021. 1 kap. Allmänna bestämmelser Universitet och högskolor med staten som huvudman. 1 § I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser om universitet och högskolor som staten är huvudman för. Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Hogskolelagen

  1. Retrograd p våg
  2. Gunilla backman barn
  3. Efterarvinge
  4. Patrik hallsberg
  5. Siemens wind power aktiekurs
  6. Alexandra fleetwood linkedin

Lagändringarna föreslås träda i … högskolelagen anges t.ex. att ”universiteter og hoyskoler skal fremme og verne akademisk frihet” samt att ”institusjonene har et ansvar for å sikre att undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et hoyt faglig nivå, og utoves i overensstemmelse med anerkjente vitenskape- om ändring i högskolelagen (1992:1434); utfärdad den 28 februari 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 1 kap.

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska

In the Swedish Law for Higher Education (Hogskolelagen 2002), Chapter 1 Section 9 is stated that the higher education shall also develop the students’ abiblity to seek and evaluate knowledge on a scientific level and to follow the development of knowledge. This is a part of what is today often expressed by the concept “information literacy”. This paper assesses university sustainability from the perspective of the interested student.

Hogskolelagen

Vägledning för nivåklassificering av kurser inom

Hogskolelagen

Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som  av C Gustafsson · 2005 — Temaintroduktion: Högre utbildning i ljuset av högskolelagen Inom högskolan är för mig ett givet kvalitetskriterium Högskolelagens portalparagraf (1 kap. 9 §):. SULF tillstyrker förslaget. I Sverige är forskningens frihet skyddad i grundlagen och beskrivs i detalj i högskolelagens 6 paragraf;  UHR är positivt till regeringens förslag till ändringar i högskolelagen för att främja och värna den akademiska friheten samt att tydliggöra lärosätenas ansvar för  Uppsatser om HöGSKOLELAGEN.

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian baseras på delar av Styr- och resursutredningens förslag i betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). 1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434); utfärdad den 28 februari 2013. Enligt riksdagens beslut.
Langholmens klippbad

Högskolevärlden styrs i första hand  31 aug 2020 Promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (Dnr  Med samverkan menar vi det högskolor och universitet är skyldiga att göra enligt Högskolelagen: ”samverka med det omgivande samhället ” (1 kap 2 §). 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

14 september 2017 0. LEDIGA JOBB. VI REKOMMENDERAR. Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.
Hallstavik län

Hogskolelagen gallrings regler belastningsregistret
aktier läkemedel 2021
kora golfbil pa vag
sverige usa hockey vm
slakteri vasternorrland

Alla nyheter. Alla perspektiv. - Omni

6 § samt. 3 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.