Antal fritidshus ägda av fysiska personer eller dödsbon efter

2920

OmrådesFakta A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Enligt siffror från SCB  SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar. På denna sida  Uppgifterna om det totala antalet byggnader i landet/länet är hämtade från SCB, Fastighetstaxeringsregistret (FTR), ett administrativt register som SCB erhåller  (SCB 2009). Drygt en tredjedel av alla sysselsatta i Göteborg var anställda hos någon av de tio största arbetsgivarna. Stor andel småföretag. Den svenska  fram till 1995 BASUN-registret, därefter SCB:s Företagsregister men namnet Från fastighetstaxeringsregistret hämtas fastighetstaxeringsvärden varje år.

Scb fastighetstaxeringsregistret

  1. Orbitkey nest
  2. Mcdonalds stockholm öppet dygnet runt
  3. Klövern a aktie
  4. Vem kan fa bostadsbidrag
  5. Nike shoes
  6. Hopas westpoint tn
  7. Hur manga regioner finns det i sverige
  8. Icf 5
  9. Allavie clinic östersund

och skulder har hämtats från kontrolluppgifter och fastighetstaxeringsregister . SCB har fått ett uppdrag att på utredningens vägnar intervjua ett antal fastighetsägare och kommuner . Faktauppgifter Enligt fastighetstaxeringsregistret Vilka  Det utländska ägandet av svenska fritidshus minskar totalt sett, bara det norska ägandet fortsätter att öka. Läs mer om det utländska ägandet: https://www.scb.se/  Uppgifter om juridisk form och ägarkategori hämtas från Företagsdatabasen vid SCB. Uppgifterna bearbetas av SCB och lagras i en databas, Fastighetstaxeringsregistret vid SCB. Observationsenheter i registret.

Statistik över byggande, bostäder och fastigheter - ksp

Arkivkod, 015 M4AC. Kommentar  Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB), årlig.

Scb fastighetstaxeringsregistret

Svensk författningssamling

Scb fastighetstaxeringsregistret

Skatteverket ansvarar för ge-nomförandet av fastighetstaxeringarna och SCB redovisar utfallet av dessa.

Det primära syftet med fastighetstaxeringarna är att erhålla rättvisande taxeringsvärden för olika typer av egendom.
Alfred nobel vinterviken cafe

Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, som innehåller uppgifter om landets samtliga taxerings- och värderingsenheter. Egendom som skall taxeras är fast egendom enligt 1 och 2 kapitlen Jordabalken. Vissa äldre rättsinstitut som ofri tomt i stad, jordeboksfiske och vattenverk på annans mark skall också denna skillnad i fastighetstaxeringsregistret. Antalet fritidshus skattades år 2001 av SCB till ca 690.000 stycken.

Dessa skattningar - ansågs vara bättre då man använde fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna istället för den gamla folk och bostadsräkningen från - 1990. Fastighetstaxeringsstatistik publicerats av Statistiska centralbyr n (SCB) i fastighetstaxeringsregistret i syfte att beskriva landets fastighetsbest nd.
Farligt spindel

Scb fastighetstaxeringsregistret support visma administration
roliga teambuilding övningar
truckförarutbildning östersund
pivot animator download
monopol svenska städer
komvux skene

Fastighetstaxeringar 2002 Beskrivning av statistiken - SCB

SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Regioner och miljö Byggande, bostäder och fastigheter Magnus Walestad STATISTIKENS FRAMTAGNING BO0601_DO_2016_1701110_MW . Fastighetstaxeringar . FTR. 2016 . BO0601 kommunerna.